ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


• 05.05.2011: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


• 17.11.2009: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ''ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ''


• 22.10.2009: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ «ENVIROTECH» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


bullet hover email hover menu arrow