''Βαφη και δέψη γουναρικών''Βασικά μεγέθη μηχανήματος:


Το μηχάνημα φέρει την σήμανση CE μπορεί επίσης να κατασκευαστεί και σε άλλους κατ επιλογήν ενεργούς όγκους δεξαμενής
 Pdf download

bullet hover email hover menu arrow