Επίπεδη κεκλιμένη εσχάρα

Με υλικό κατασκευής εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L

Βρίσκει εφαρμογή σε διάφορες εγκαταστάσεις φίλτρανσης αποβλήτων όπως:

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
• Βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος και ψαριών
• Βιομηχανίες υφασμάτων
• Βαφεία
• Χημικές βιομηχανίες

Αρχή λειτουργίας
Ο καθαρισμός των ραβδώσεων από την συγκράτηση των στερεών γίνεται μέσω 2 περιστρεφόμενων ξέστρων με χτένι (οδοντωτή διάταξη).
Τα χτένια είναι εδραιωμένα πάνω σε ανοξείδωτη αλυσίδα με περιστροφική διάταξη και περιστρεφόμενα εισέρχονται στις ραβδώσεις μεταφέροντας τα εσχαρίσματα στο άνω σημείο απόρριψής τους, επιλεκτικά σε κάδο συλλογής εσχαρισμάτων ή σε μεταφορική ταινία/κοχλία, ή σε συμπιεστή εσχαρισμάτων.
Υπάρχει σύστημα ασφαλείας το οποίο επεμβαίνει σε περίπτωση ροπής μεγαλύτερης από τη ζητούμενη (π.χ. έμφραξη χτενιού).


Στον εξοπλισμό της εσχάρας περιλαμβάνονται επίσης:
• Ο ηλεκτρικός πίνακας με όλο τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό και αυτοματισμό λειτουργίας της εσχάρας μέσω μέτρησης της στάθμης εισροής
• Ειδικός μετρητής στάθμης εισροής κατάλληλος για λύματα χωρίς προβλήματα έμφραξης για την απρόσκοπτη λειτουργία της εσχάρας


Εναλλακτικές λύσεις και προσαρμογή σε επιθυμητό πλάτος (b) και βάθος καναλιού (h) , καθώς επίσης και το διάκενο της εσχάρας (από 6mm έως 60mm).


 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow