Εσχάρα βοθρολυμάτων

Με υλικό κατασκευής εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L.

Βρίσκει εφαρμογή στον εσχαρισμό των βοθρολυμάτων που μεσολαβεί στην εκκένωση των βυτιοφόρων προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης


Αρχή λειτουργίας
Η εσχάρα είναι κατασκευασμένη από τοξωτές ράβδους τραπεζοειδούς διατομής, λεπτυνόμενης κατά τη φορά της ροής, τοποθετημένες ώστε το μεταξύ τους ελεύθερο διάστημα να είναι κατ επιλογήν από 8 έως 16 mm.
Ο βραχίονας καθαρισμού είναι μονός μηχανικού τύπου και πλήρους περιστροφής 360ο. Η κτένα καθαρισμού είναι αφαιρούμενη και η στήριξή τους γίνεται με κοχλίες ανοξείδωτου χάλυβα.
Ο βραχίονας διαθέτει σύστημα προστασίας κατά της υπερφόρτωσης καθώς και δυνατότητα παράκαμψης αντικειμένων που μπορεί να έχουν σφηνωθεί ανάμεσα στις ράβδους. Τα δόντια των κτενών καθαρισμού αντιστοιχούν ακριβώς με τα ανοίγματα των ράβδων της εσχάρας.
Κατά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανισμού καθαρισμού, η κτένα καθαρισμού δεν θα βρίσκεται σε επαφή με τα λύματα, πράγμα που διασφαλίζεται με ειδικό αυτοματισμό.
Τα εσχαρίσματα οδηγούνται σε κοχλία εσωτερικά του πλαισίου, τα οποία οδηγούνται στο τμήμα συμπίεσης όπου στην συνέχεια απορρίπτονται αυτόματα σε κάδο εσχαρισμάτων.
Όλα τα κινούμενα μέρη της εγκατάστασης όπως και όλα τα σημεία λίπανσης είναι προσιτά και πάνω από τη στάθμη των λυμάτων.


 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow