Αυτόματη μονάδα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη
Βασικά μεγέθη:Βασικός Εξοπλισμός:

Πλήρως αυτόματη τριθάλαμη δεξαμενή με τροφοδότη σκόνης πολυηλεκτρολύτη και χοάνη χωρητικότητας 30lt, σύστημα διαβροχής, αναδευτήρες, σύστημα παροχής νερού, αισθητήρια στάθμης και ηλεκτρικό πίνακα με PLC 380V, 50Hz.


 
!!! Οι δοσομετρικές αντλίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό και προσφέρονται κατόπιν ζήτησης1. Τριθάλαμη δεξαμενή

2. Αναδευτήρας

3. Δοσομετρία σκόνης πολυηλεκτρολύτη

4. Ηλεκτρική θέρμανση

5. Μετρητής ροής νερού

6. Μετρητής στάθμης

7. Ηλεκτρικός πίνακας/αυτοματισμός (PLC)

8. Δοσομετρική αντλία

9. Σύστημα εκκένωσης δεξαμενών Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow