Συγκρότημα μηχανικής αφυδάτωσης λάσπης


Βασικά μεγέθη:

Τύπος

Πλάτος ταινίας

(mm)

παροχή

(m3/h) *

Μήκος

(mm)

Πλάτος

(mm)

Ύψος

(mm)

Ισχύς

(kW)

Παροχή πλύσης

σε 6bar (m3/h)

BE-100&BP-100

1000

2-6

4220

1800

1710

1,30

6

BE-150&BP-150

1500

4-10

4220

2300

1710

1,65

8

*Η παροχή εξαρτάται από την ποιότητα/τύπο προέλευση της λάσπης και από την περιεκτικότητα σε στερεά (-%SS)


Πλήρες συγκρότημα μηχανικής αφυδάτωσης λάσπης που περιλαμβάνει:

  • Αντλία τροφοδοσίας λάσπης τύπου monopump (κατόπιν επιλογής)
  • Ανοξείδωτο δοχείο κροκίδωσης με αργόστροφη ανάδευση
  • Τράπεζα πάχυνσης αποτελούμενη από:

-    ανοξείδωτο πλαίσιο

-    σύστημα διανομής της ιλύος πάνω στην ταινία

-    ιμάντας (ταινία) αφυδάτωσης από πολυεστέρα

-    κύλινδρος συμπίεσης με λεπίδα απόξεσης της λάσπης στην έξοδός της προς την ταινιοφιλτρόπρεσσα

-    σύστημα πλύσης της ταινίας με ακροφύσια πίεσης (μπέκ)

-    διάταξη συλλογής των στραγγισμάτων και των νερών πλύσης

-    σύστημα κίνησης της ταινίας με αυξομειωτήρα στροφών

  • Ταινιοφιλτρόπρεσσα αποτελούμενη από:

-    πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα

-    χοάνη διανομής της ιλύος πάνω στην ταινία

-    ιμάντας (ταινία) αφυδάτωσης από πολυεστέρα

-    κυλίνδρους συμπίεσης με λεπίδα απόξεσης της λάσπης στην έξοδό της ταινιοφιλτρόπρεσσας

-    σύστημα πλύσης της ταινίας με ακροφύσια πίεσης (μπέκ)

-    διάταξη συλλογής των στραγγισμάτων και των νερών πλύσης

-    πνευματικό σύστημα για την αυτόματη τάνυση και ευθυγράμμιση της ταινίας

-    σύστημα κίνησης της ταινίας με αυξομειωτήρα στροφών

  • Ανοξείδωτος ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας και ελέγχου με PLC ολοκλήρου του συγκροτήματος αφυδάτωσης Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow