Διαχωριστής άμμου (αμμοπλυνηρίδα)

Με υλικό κατασκευής εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L.
Βρίσκει εφαρμογή στην πρωτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων στην μονάδα αμμολιποδιαχωρισμού.

Αρχή λειτουργίας
Το μείγμα νερού/άμμου εισέρχεται στο άνω μέρος του δοχείου.
Τα επιπλέοντα σωματίδια διαχωρίζονται στην επιφάνεια με την βοήθεια ενός βυθιζόμενου ελάσματος, μεταφέρονται μέσω του κοχλία και απορρίπτονται μαζί με τα καθιζάνοντα στερεά και την άμμο σχεδόν στεγνά σε κάδο συλλογής. Τα καθαρά μέσω υπερχείλισης εξέρχονται στο πλάγιο μέρος του δοχείου.




     Στάνταρ τύποι παραγωγής:   

Τύπος

Μέγιστη παροχή

(m3/h)

L

(mm)

B

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

Ισχύς

(kW)

(E)

(A)

SK-260

30

4100

1320

1500

1600

2370

0.25

DN100

(4”)

DN150

(6”)

SK-320

60

5100

1650

1710

1870

2680

0.37

DN150

(6”)

DN200

(8”)




Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο αμμοδιαχωριστής είναι πλήρης με φλάντζα εισόδου και υπερχείλισης (έξοδος για την επιστροφή των στραγγιδίων) από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνα με βάνα για την εκκένωση του εάν απαιτηθεί και ποδιά για την απόρριψη της άμμου σε container ή κάδο συλλογής άμμου.
Η άνω επιφάνεια της χοάνης φέρει ανοιγοκλειόμενο καπάκι έτσι ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο του εσωτερικού της χοάνης, ενώ το τμήμα του κοχλία φέρει αφαιρούμενο κάλυμμα.  
Ο κοχλίας είναι χωρίς κεντρικό άξονα (shaftless) και το υλικό του είναι από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής και ελαστικότητας με αντιδιαβρωτική προστασία.
Η εσωτερική επένδυση της διώρυγας περιστροφής του κοχλία αποτελείται από κατάλληλο υλικό αντιφθοράς υψηλής αντοχής και υψηλού βαθμού ροής.

 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow