Αφυδάτωση λάσπης σε μονάδα σακκόφιλτρωνΤΥΠΟΣ

SA-F-S6

SA-F-S12

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Διαστάσεις (lxbxh)

1920 x 1300 x 1500 mm

3800 x 1300 x 1500 mm

Τρόπος λειτουργίας

αυτόματα / χειροκίνητα

αυτόματα / χειροκίνητα

Ενεργός όγκος των σακιών

600 lt

1200 lt

Αριθμός σακκόφιλτρων

6

12

Διαστάσεις σακιού

55 cm x 118 cm

55 cm x 118 cm

Υλικό σακιού

PP

PP

Διάκενα σάκου

190 μm

190 μm


Αρχή λειτουργίας
  Η τροφοδοσία της λάσπης γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλης κοχλιωτής αντλίας (monopump) ρυθμιζόμενης παροχής με δυνατότητα καταθλιπτικής πίεσης >1 bar. Στη διαδρομή της η λάσπη προς την μονάδα αφυδάτωσης κροκιδώνεται σε στατικό μείκτη με κατάλληλη δοσομετρία διαλύματος πολυηλεκτρολύτη (η λάσπη πρέπει να είναι κροκιδωμένη για να είναι δυνατή η αφυδάτωσή της).
 Η κροκιδωμένη λάσπη εισρέει στα σακκόφιλτρα με τη βοήθεια του κατάλληλου συστήματος διανομής. Σημειώνεται ότι  κάθε θέση σάκου μπορεί να απομονωθεί με τη βοήθεια βάνας.
Στην αρχή η αφυδάτωση της λάσπης έως ότου γεμίσουν όλοι οι σάκοι επιτυγχάνεται μέσω βαρύτητας και με την βοήθεια του ειδικού συστήματος διανομής. Μόλις γεμίσουν οι σάκοι μέσω της αντλίας αυξάνεται η πίεση στα σακκόφιλτρα με αποτέλεσμα την περαιτέρω αφυδάτωση της λάσπης εντός των σακκόφιλτρων. Το ειδικό σύστημα διανομής και συμπίεσης φροντίζει ώστε η πίεση να είναι ομοιόμορφη σε όλους τους σάκους αφυδάτωσης. Ένας πιεζοστάτης διακόπτει την τροφοδοσία της λάσπης προς τα σακκόφιλτρα μόλις η πίεση φθάσει στην επιθυμητή τιμή συμπίεσης. Με κατάλληλο χρονοδιάγραμμα επαναλαμβάνεται η λειτουργία τροφοδοσίας με σκοπό την περαιτέρω αφυδάτωση της λάσπης με τη βοήθεια συμπίεσης μέσω της αντλίας.

 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow