Φίλτρα άμμου (τριτοβάθμια επεξεργασία)

Κλειστού ή ανοιχτού τύπου (υπό πίεση ή  ελεύθερης ροής)

Με υλικό κατασκευής (επιλεκτικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή από St-37 με διπλή εποξειδική βαφή).

Βρίσκει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και νερού όπως:
• τελικό στάδιο επεξεργασίας λυμάτων (τριτοβάθμια επεξεργασία φίλτρανσης)
• φίλτρανση νερού (σε μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού, απομαγγάνωση - αποσιδήρωση)
Σε αρκετές περιπτώσεις νερά των γεωτρήσεων που προορίζονται για την ύδρευση οικισμών περιέχουν ποσότητες σιδήρου υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες τιμές που χαρακτηρίζονται στο πόσιμο νερό.

Ο σίδηρος βρίσκεται σε διαλυμένη μορφή στο νερό και στην πρώτη του επαφή με τον αέρα καθιζάνει υπό μορφή ιζήματος (υδροξύλια του σιδήρου).

Η εταιρεία μας προμηθεύει πλήρεις προκάτ μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού για αποσιδήρωση και απομαγγάνωση (με το κλειδί στο χέρι) κατάλληλες για επεξεργασία πόσιμου νερού μικρών οικισμών των Δήμων.


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow