Εξοπλισμός κυκλικής δεξαμενής καθίζησης

Περιλαμβάνει:
• περιστρεφόμενη γέφυρα
• Κεντρική έδραση με ψήκτρα τροφοδοσίας ρεύματος
• Μηχανισμό κίνησης
• Ξέστρο πυθμένα
• Επιφανειακό ξέστρο με χοάνη απόρριψης επιπλεόντων ή επιλεκτικά με σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης επιπλεόντων
• Τύμπανο ηρεμίας
• φράγμα επιπλεόντων
• τριγωνικό υπερχειλιστή
• ανοξείδωτο ηλεκτρικό πίνακα
Μπορεί να γίνει επιλογή του υλικού της γέφυρας:
α) St37 με διπλή εποξειδική βαφή
β) εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και στις δύο περιπτώσεις τα βρεχόμενα μέρη είναι ανοξείδωτα

Εναλλακτικές  λύσεις και προσαρμογές σε επιθυμητές διαμέτρους δεξαμενής και τύπου γέφυρας (ακτινική ή διαμετρική)

 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow