Συμπιεστές-Κοχλιομεταφορείς-Μεταφορικές ταινίες

Για τη μεταφορά και απόρριψη εσχαρισμάτων και αφυδατωμένης λάσπης προσφέρουμε:
  • Ανοξείδωτους κοχλιομεταφορείς
  • Μεταφορικές ταινίες με ανοξείδωτο πλαίσιο και λεκάνη στραγγισμάτων με ανάλογη προσαρμογή σε επιθυμητές διαστάσεις εγκατάστασης, παροχές και κλίσεις.


 Pdf Download

 Τεχνικό φυλλάδιο Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow