Μονάδα επίπλευσης DAF

Με υλικό κατασκευής εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L.

Βρίσκει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας αποβλήτων όπως:
• Σφαγεία
• Βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος και ψαριών
• Βιομηχανίες μεταποίησης τροφίμων
• Βιομηχανίες υφασμάτων
• Βαφεία
• Χημικές βιομηχανίες
Περιλαμβάνει:
• δοχείο κροκίδωσης με ανάδευση ή εναλλακτικά με μαιανδρικό τύπο κροκιδωτή από ανοξείδωτο σωλήνα και σημεία δοσομέτρησης χημικών
• δεξαμενή επίπλευσης
• επιφανειακό ξέστρο σάρωσης και απόρριψης λάσπης
• σύστημα παραγωγής και διάχυσης μικροφυσαλίδας μεγέθους της τάξης των Φ100-400μm
• ανοξείδωτο ηλεκτρικό πίνακα με τον απαιτούμενο αυτοματισμό λειτουργίας της μονάδος

Βασικοί τύποι παραγωγής:

Τύπος

Παροχή

(m3/h)

Ενεργός επιφάνεια

(m2)

Επιφανειακή φόρτιση

(m3/m2.h)

FLOT-10

10

8,7

1,15

FLOT-20

20

14

1,4

FLOT-30

30

20

1,5

FLOT-50

50

35

1,4

FLOT-70

70

50

1,4Το σύστημα διάχυσης στη μονάδα επίπλευσης (DAF) είναι μία νέα τεχνολογία δοκιμασμένη με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το νέο σύστημα καταργεί όλο εκείνο τον εξοπλισμό που περιλαμβάνει μία συνήθης κλασική μονάδα επίπλευσης όπως:
• Αντλία υψηλής πίεσης ανακυκλοφορίας του νερού εξόδου, το οποίο περιέχει συνήθως στερεά και είναι εξαιρετικά προβληματικό για την αντλία
• Πιεστικό δοχείο
• Βάνες αντεπίστροφα , κλπ.Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι:
• Απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς προβλήματα εμφράξεων σωλήνων αντλιών πιεστικού δοχείου όπως συμβαίνει σε συνήθεις μονάδες DAF,  αφού η διάχυση γίνεται μέσω του διαχύτη σε πίεση μόλις 2 έως 2,5 bar με ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα αέρα.
• Παραγωγή φυσαλίδας διαμέτρου 2 μm (μικρά) σε αντίθεση με τις μονάδες εκτόνωσης του αέρα από τα 5 bar που η διάμετρος της φυσαλίδας είναι της τάξης των 250 μm
• Ελάχιστη έως μηδαμινή ενέργεια εφόσον δεν απαιτείται αντλία ανακυκλοφορίας νερού υψηλής πίεσης και μεγάλης ισχύος που είναι ενεργοβόρες.
• Ελάχιστη χρήση χημικών εφόσον λίπη και στερεά λόγω της μικροφυσαλίδας μπορούν να διαχωριστούν στην επιφάνεια και χωρίς χρήση χημικών.

Δίνονται εναλλακτικές  λύσεις και προσφέρεται στις επιθυμητές παροχές επεξεργασίας αποβλήτων

Κατασκευάζουμε επίσης ανοξείδωτα ξέστρα και σύστημα διάχυσης μικροφυσαλίδας κατάλληλα για τοποθέτηση σε δεξαμενές επίπλευσης κατασκευασμένες από σκυρόδεμα.

 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow