Θυροφράγματα

Ανοξείδωτα θυροφράγματα, πλήρους στεγανότητας όλων των τύπων όπως:
• επιφανειακά σε κανάλι
• υποβρύχια τηλεσκοπικά
• υπερχείλισης /απομόνωσης –ρυθμιζόμενης υπερχείλισης
• χειροκίνητα ή και με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό (τύπου auma)
Δίνονται εναλλακτικές λύσεις και προσαρμογές των θυροφραγμάτων στις επιθυμητές διαστάσεις των καναλιών / οπών και βάθος τοποθέτησης

 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow