ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με στόχο την διεύρυνση των δυνατοτήτων της, η εταιρία μας συνεργάζεται με εύφημους οίκους  του εξωτερικού, εξειδικευμένοι σε νέες τεχνολογίες κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, υπηρεσίες διαχείρισης  περιβάλλοντος, επεξεργασίας νερού, αποβλήτων και εργαστηριακών αναλύσεων.


bullet hover email hover menu arrow